projekt i doradztwo

Realizujemy inwestycje małe i duże, zarówno przy obiektach użyteczności publicznej, jak i handlowych, przemysłowych, inwestycjach o charakterze mieszkalnym. Oferujemy cały proces obsługi klienta od konsultacji wstępnych, doradztwo poprzez wykonawstwo, dokumentację powykonawczą aż po stałą pielęgnację i konserwację.

Projektujemy i doradzamy w zakresie:

  • Wykonawstwa dużych inwestycji /spotkanie z klientem, inwentaryzacja dendrologiczna terenu, koncepcja zagospodarowania terenu, projekt nawierzchni i małej architektury, projekt oświetlenia, rzut z góry z doborem gatunkowym roślin, przekroje widokowe, wizualizacja, realizacja/
  • Realizacji projektów indywidualnych
  • Zieleni publicznej /w parkach, promenadach, zieleńcach, przy obiektach handlowych, usługowych i firmach, na terenach osiedlowych, przy przedszkolach i szkołach/
  • Dachów zielonych i płaskich oraz hydroizolacji
  • Małej architektury /place zabaw, parkingi, ogrodzenia, nawierzchnie, altany, pergole, oczka wodne, fontanny, place grillowe, schody, tarasy/
  • Systemów nawodnień

No comments.