Zakładanie terenów zielonych

Zakładanie terenów zielonych obejmuje:

 • prace ziemne: ukształtowanie i niwelacja terenu pod trawnik i nasadzenia
 • ściółkowanie
 • dostarczenie podłoża dla roślin
 • wypoziomowanie podłoża
 • odwodnienie
 • nasadzenia roślin
 • pielęgnacja roślinności
 • montaż systemów nawadniających
 • montaż małej architektury ogrodowej
 • oświetlenie
 • montaż donic, dekoracji
 • wykonanie trawnika z siewu
 • wykonanie trawnika z rolki
 • wykonanie hydrosiewu
 • ściółkowanie korą, żwirem, sianem

No comments.